Wagen bij zandberg Nieuwbouw Derikx Infra B.V. Strooicombinatie Grondwerk Doosan

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerealiseerd. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Derikx Infra B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden genomen op basis van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Derikx Infra B.V.

Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Derikx Infra B.V.

Derikx Infra B.V.

  • Windmolenven 56
  • 6081 PK Haelen
  • T: 0475-700120
  • F: 0475-700121
  • M: 0031-621717333
  • E: info@derikxinfra.nl